Gasmeetkundige MGK

De gasmeetkundige van Optimal Safety Group is opgeleid om onzichtbare risico’s (van eventueel aanwezig zuurstof, toxische en/of explosieve gassen en mengsels) te herkennen en te meten.

Hij let daarbij op het volgende:

  • inrichting en herkomst van de besloten ruimte
  • het soort gas
  • de concentraties hiervan
  • de mate van giftigheid
  • de mogelijke risico’s
  • de regelgeving

Wanneer onze gasmeetkundige de (besloten) ruimte veilig heeft verklaard, ontvangt u van hem een gasmeetrapport en mag u de ruimte betreden.

De gasmeetkundige geeft u ook adviezen om gevaar voor uw medewerkers te voorkomen.

Optimal Safety Group zorgt voor snelle inzet van gecertificeerde gasmeetkundigen, waar ook in Nederland. Zo ondervindt u minder oponthoud bij het veilig betreden van (besloten) ruimtes.

Optimal Safety Group waarborgt optimale veiligheid voor u en uw medewerkers, en voor uw kostbare goederen.

© Copyright 2016 Optimal Safety Group