Metingen

Elk jaar vallen er teveel slachtoffers, die (mogelijk) zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen. Waarbij zelfs mensen blijvend invalide raken of zelfs overlijden.

Dit kan gebeuren doordat er geen, of geen juiste gasmeting in de besloten ruimte heeft plaatsgevonden!

Gasmetingen worden uitgevoerd ter bescherming van mensen die een verhoogd risico lopen om in aanraking te komen met schadelijke gassen. Hierbij volgt Optimal Safety Group de wetelijke bepalingen, die vaak door niet wetendheid, vergeten of genegeerd wordt met alle gevolgen van dien.

Optimal Safety Group is specialist in gas- & radioactiviteits- metingen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van de mens.

Heeft u tijdelijk behoefte aan de flexibele inzet van een Gasmeetkundige of stralingskundige?

Neemt u gerust contact op.

Contact

Bekijk gassenlijst

© Copyright 2016 Optimal Safety Group